Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Β΄Τρίμηνο Περιφέρεια Κρήτης
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Β΄Τρίμηνο Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Β΄Τρίμηνο Περιφέρεια Αττικής
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Β΄Τρίμηνο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Β΄Τρίμηνο Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Α΄Τρίμηνο Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Α΄Τρίμηνο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Α΄Τρίμηνο Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Α΄Τρίμηνο Περιφέρεια Κρήτης
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έτους 2013 Α΄Τρίμηνο Περιφέρεια Αττικής
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έτος 2013
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έτος 2011
Τόπος έκδοσης [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
Τίτλος ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011: ΤΡΙΜΗΝΑ Α, Β, Γ, Δ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έτος 2011
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
Τίτλος ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΤΟΥΣ 2010 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ; ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΣ
Έτος 2010
Τόπος έκδοσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
Τίτλος ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010: ΤΡΙΜΗΝΑ Β, Γ, Δ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έτος 2010
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
Τίτλος ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 : ΤΡΙΜΗΝΑ Α, Β, Γ, Δ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ; ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΣ
Έτος 2009
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
     
Τίτλος ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012: ΤΡΙΜΗΝΟ Α / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έτος 2012
Τόπος έκδοσης ΑΘΗΝΑ
Εκδότης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ